Amedia Kortreist Direktenett.no

Viktig å vite

  • Bestilling av varer er 100% gratis for både produsenter og kunder, og vil for ALLTID være det
  • Visse tilleggstjenester (f.eks. hjemkjøring og ekstern promotering) må man betale for, men er valgfritt
  • Hjemkjøring er avhengig av volum, og må aktiveres av begge parter før det trer i kraft
  • Du kan aktivere ekstern markedsføring og tilby en valgfri salgsprovisjon


Om produsenten

Navn:
Orgnr:
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Land:

Kontaktperson

Navn:
Epost:
Tlf:

Presentasjon

Hjemmeside:
Bilde:
Beskrivelse: